ที่เที่ยวเมืองโคราช วัดศิมาลัยทรงธรรม อ.ปากช่อง

วัดศิมาลัยทรงธรรม เดิมทีเป็นสำนักสงฆ์มีศาลา 1 หลัง กับถ้ำมีพระสงฆ์มาจำศีลปฏิบัติธรรมที่นี่ ในปี พ.ศ. 2524 เริ่มมีประชาชนที่ศรัทธาเข้ามาร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างและประดับพื้นที่ในวัดทีละเล็กละน้อย ปัจจุบันวัดศิมาลัยทรงธรรม มีประชาชนเดินทางมาปฏิบัติธรรมในถ้ำวันละหลายสิบคน และส่วนมากจะมีการกำหนดเวลา 5 วัน 7 วัน หรือ 10 แตกต่างกันไป ภายในวัดศิมาลัยทรงธรรมปัจจุบันภายในถ้ำมีพระพุทธรูปมากมาย และมีส่วนพระเศียรที่สร้างขึ้นมาใหม่อยู่จำนวนมากเช่นกัน บนยอดเขามีทิวทัศน์สวยงาม กำแพงมีการสร้างปูนปั้นนูนต่ำบ้างนูนสูงบ้างส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูป

พระบรมสาทิสลักษณ์ของล้นเกล้าฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ใช้ศิลปะของเหรียญกษาปณ์ที่มีการเพิ่มสีให้แตกต่างมาประดับเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระองค์ ในพระอิริยาบถที่ชาวไทยคุ้นเคย รวมถึงเมื่อครั้งทรงออกผนวชและบิณฑบาตด้วยประติมากรรม เหรียญกษาปณ์จะถูกสร้างงานศิลปะตั้งแต่เพดาน เสา รูปปั้นเทวดา แทนประติมากรรมเทวกาที่ผนังก็มี วิจิตรมาก ประติมากรรมครุฑ นางฟ้า จีวรพระพุทธรูป นับว่ามากมาย เพียงการชมภาพและประติมากรรมเหล่านี้ ก็ต้องบอกว่า UNSEEN THAILAND แล้ว

นอกจากนั้นยังเห็นความงดงามของพุทธศิลป์ ที่นำความเชื่อ พระพุทธรูปและศิลปะมาประยุกต์เข้ากัน จะเห็นประติมากรรม พระพุทธรูปเป็นชั้นๆ ของสิ่งปลูกสร้างที่คล้ายเป็นหอทรงสูง มีทั้งพระพุทธรูป รูปปั้นเกจิอาจารย์ รูปปั้นตามความเชื่อทางศาสนาและอื่นๆ เป็นต้น แม้แต่บนราวรั้ว ก็ยังสร้างพระพุทธรูป มีภาพนูนต่ำพระต่างๆที่นี่มีถ้ำสำหรับนั่งปฏิบัติกรรมฐานด้วย แม้ภายในถ้ำซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ก็ยังอดไม่ได้ที่จะมีความน่าชมตั้งแต่เพดานลงมา รวมถึงด้านบนมีประติมากรรมพระพุทธรูป และความเชื่อเรื่องพญานาค จึงไม่ใช่ถ้ำที่จะนั่งสมาธิ ชมความงามของถ้ำ แต่ชมประติมากรรม ปริศนาธรรม โครงกระดูกมนุษย์ ฯลฯ การเดินทาง ใช้เส้นทางมิตรภาพจนถึงปากช่องจะมีแยกขึ้นเขาใหญ่วัดศิมาลัยทรงธรรมมีแยกซ้ายมือเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร