ที่เที่ยวแนะนำใหม่ของ จ.พิษณุโลก ผจญภัยพายเรือคายัคลำน้ำเข็ก สัมผัสน้ำตกแก่งซองแบบใกล้ชิด

ในช่วงการท่องเที่ยวฤดูหนาว ที่จังหวัดพิษณุโลก นอกจากจะมีนักท่องเที่ยวไปสัมผัสกับธรรมชาติตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ แล้ว ยังมีกิจกรรมเสริมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสและผจญภัยกับการพายเรือคายัค ชมธรรมชาติ 2 ฝั่งของลำน้ำเข็ก ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นลำน้ำสายหลัก ที่รับน้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ และมีน้ำตกต่างๆ มากมาย อาทิ น้ำตกแก่งโสภา น้ำตกแก่งซอง น้ำตกปอย แต่ละแห่งมีความสวยงามแตกต่างกันไป โดยเฉพาะน้ำตกแก่งซอง ที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมกันจำนวนมาก

ล่าสุดทางผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท ที่ได้รับผลกระทบโควิด ที่ผ่านมา ทำให้แทบไม่มีนักท่องเที่ยวเลย โดยเฉพาะที่เรนฟอเรส รีสอร์ท ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และได้ปรับเปลี่ยนการท่องเที่ยวเสริมที่พักในโรงแรม หรือ รีสอร์ท  ด้วยการจัดกิจกรรมเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบการพายเรือคายัค มาพายเรือสัมผัสกับธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำเข็ก ที่งดงามและพายเรือไปอยู่ด้านหน้าน้ำตกแก่งซอง ได้อย่างใกล้ชิด ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งของการท่องเที่ยว เป็นการเสริมการท่องเที่ยวช่วงนี้และรับนักท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้ด้วย

หลังจากผ่านโควิด ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวใน จ.พิษณุโลก ได้รับผลกระทบอย่างมาก แต่ในช่วงนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ทางรีสอร์ท จึงได้จัดกิจกรรมเสริมด้วยการพายเรือคายัคชมน้ำตกแก่งซอง และชมธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำเข็ก ผ่านโขดหินน้อยใหญ่ ระยะทางเกือบ 500 เมตร ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบแบบสายผจญภัยพายเรือคายัคสัมผัสบรรยากาศท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้