‘สวิตเซอร์แลนด์’ 1 ในประเทศที่ใคร ๆ ก็ใฝ่ฝัน

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศที่น่าอยู่เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก และเป็นประเทศใครหลาย ๆ คนก็ใฝ่ฝันที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แห่งนี้ ด้วยภูมิประเทศ ภูมิอากาศ หรือผู้คนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้น ยิ่งทำให้ใครหลาย ๆ คนนั้นทำทุกวิถีทางที่จะได้ใช้ชีวิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี้ ซึ่งความดีงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นก็มีมากมาย เราไปเริ่มดูกันเลย

10 อันดับประเทศน่าอยู่ที่สุดในโลก

ประเทศน่าอยู่

ในยุคปัจจุบันที่ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่ได้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของคนในประเทศเสมอไป ในการจะทำให้ประชาชนมีความสุขและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพได้นั้น ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ทางสหประชาชาติ (United Nations : UN) จึงได้ทำงานวิจัย World Happiness หรือรายงานความสุขโลก เพื่อให้เห็นว่าในแต่ละประเทศนั้นประชาชนใช้ชีวิตกันอย่างอยู่ดีมีสุขหรือไม่ โดยวิเคราะห์จากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ, การสนับสนุนทางสังคม, อายุขัยเฉลี่ย, เสรีภาพในการใช้ชีวิต, ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และระดับการคอร์รัปชั่น และ 10 ประเทศนั้นจะมีประเทศอะไรบ้างไปดูกันเลย

ประเทศฟินแลนด์

ฟินแลนด์
ฟินแลนด์

ประเทศฟินแลนด์ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป ติดกับประเทศสวีเดน ประเทศนอร์เวย์ และประเทศรัสเซีย ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดราว ๆ 338,145 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอยู่ทั้งสิ้นเพียงแค่ประมาณ 5 ล้านคนเท่านั้น โดยประเทศฟินแลนด์ได้ผลักดันให้มีความเสมอภาคในสังคม เป็นผลให้เอื้อต่อการพัฒนาประชากรตั้งแต่เยาว์วัย จนมีระบบการศึกษาดีที่สุดอันดับต้น ๆ ของโลก นอกจากนี้ประเทศฟินแลนด์ก็ยังมีทรัพยากรทางธรรมชาติมากมาย มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และยังมีปรากฏการณ์แสงเหนือด้วย เรียกได้ว่าประชาชนได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอย่างแท้จริง

ประเทศเดนมาร์ก

เดนมาร์ก
เดนมาร์ก

ประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรจัตแลนด์ อยู่ทางทิศเหนือของประเทศเยอรมนี รวมทั้งพื้นที่ของหมู่เกาะแฟโรและเกาะกรีนแลนด์ อีกทั้งเกาะเล็กเกาะน้อยอีกกว่า 400 เกาะ มีเมืองหลวง คือ เมืองโคเปนเฮเกน

ประเทศนอร์เวย์

นอร์เวย์
นอร์เวย์

ประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่ในยุโรปเหนือ ทางด้านตะวันตกของประเทศจะติดกับทะเลนอร์วีเจียน ส่วนทางด้านตะวันออกนั้นจะติดกับประเทศสวีเดน ประเทศฟินแลนด์ และประเทศรัสเซีย ประชาชนส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับเรื่องของสิทธิมนุษยชน เคารพซึ่งกันและกัน ทำให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

ประเทศไอซ์แลนด์

ไอซ์แลนด์
ไอซ์แลนด์

ประเทศไอซ์แลนด์ ตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ระหว่างกรีนแลนด์ นอร์เวย์ และสหราชอาณาจักร เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีประชากรน้อยมาก เมื่อเทียบกับพื้นที่ทั้งหมดของประเทศราว ๆ 102,775 ตารางกิโลเมตร แต่มีประชากรอยู่เพียงแค่ 3 ล้านกว่าคนเท่านั้น

ประเทศเนเธอร์แลนด์

 เนเธอร์แลนด์
เนเธอร์แลนด์

ประเทศเนเธอร์แลนด์ อยู่ทางฝั่งยุโรปตะวันตก ซึ่งมีพื้นที่เกาะในแคริบเบียนด้วย และทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศนั้นจะอยู่ติดกับประเทศเบลเยียม ทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ติดกับประเทศเยอรมนี ส่วนทางด้านเหนือจะติดกับทะเลเหนือ ชาวเมืองที่นี่จะให้ความใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ประชาชนส่วนใหญ่จะใช้จักรยานแทนพาหนะอื่น ๆ หากจะไปเยือนยังสถานที่ใกล้ ๆ บ้าน

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สวิตเซอร์แลนด์
สวิตเซอร์แลนด์

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นั้นอยู่ในทวีปยุโรปตะวันตก มีพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี ประเทศออสเตรีย และประเทศลิกเตนสไตน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นไม่มีทางออกสู่ทะเล และเป็นอีกหนึ่งประเทศที่นอกจากประชาชนจะอยู่อย่างมีความสุขแล้ว ยังมีคุณภาพชีวิตมากอีกด้วย

ประเทศสวีเดน

สวีเดน
สวีเดน

ประเทศสวีเดน ตั้งอยู่บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวียในยุโรปเหนือ มีพรมแดนติดกับประเทศนอร์เวย์ ประเทศฟินแลนด์ ช่องแคบสแกเกอร์แรก ช่องแคบแคทีแกต ทะเลบอลติก และอ่าวบอทเนีย และเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีพื้นที่กว้างขวาง แต่ประชากรเบาบาง

ประเทศนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์
นิวซีแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศออสเตรเลีย ประกอบด้วย 2 เกาะใหญ่ และเกาะเล็ก ๆ จำนวนหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก ประเทศนิวซีแลนด์เป็นที่มีประชากรน้อยนิด แต่มีพื้นที่กว้างใหญ่มาก

ประเทศแคนาดา

แคนาดา
แคนาดา

ประเทศแคนาดานั้นตั้งอยู่ในโซนทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งเหนือสุดของโลก มีอาณาเขตติดกับประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่มาก มีพื้นที่รวมประมาณ 9 ล้านตารางกิโลเมตร แต่กลับมีประชากรเพียงแค่ประมาณ 36 ล้านคนเท่านั้น แต่ประชากรของประเทศนี้ก็มีคุณภาพไม่น้อยเลย

ประเทศออสเตรีย

ออสเตรีย
ออสเตรีย

ประเทศออสเตรีย นั้นเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในยุโรปกลาง และมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเยอรมนี ประเทศเช็กเกีย ประเทศสโลวาเกีย ประเทศฮังการี ประเทศสโลวีเนีย ประเทศอิตาลี ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศลิกเตนสไตน์ ชาวออสเตรียจะชอบงานศิลปะและดนตรี รักความสงบ เราจึงได้เห็นผลงานศิลปะสวยงามมากมายที่อยู่รายล้อมรอบเมือง เมื่อรวมกับภูมิประเทศที่โดดเด่น ก็ทำให้ออสเตรียกลายเป็นหนึ่งในประเทศสุดโรแมนติกไปเลยทีเดียว

ประวัติของประเทศ ‘สวิตเซอร์แลนด์’

สวิตเซอร์แลนด์ ประวัติ

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีภูมิประเทศที่สวยงาม มียอดเขาสูงและทะเลสาบ จนทำให้นักท่องเที่ยวหลาย ๆ คนใฝ่ฝันที่จะไปเยือนดินแดนแห่งนี้ให้ได้สักครั้งในชีวิต ก่อนที่เราจะไปถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เรามารู้จักประวัติของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก่อนดีกว่า ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่า บริเวณที่เป็นประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี้เคยเป็นที่อยู่ของชนเผ่ากลุ่มเร่ร่อนมาตั้งแต่สมัย 10000 ปีก่อนคริสตกาล จนกระทั่งเมื่อเข้าสู่ยุคโรมัน จากนั้นชนเผ่าชาวโรมันก็ย้ายเข้ามาตั้งรกรากอยู่ และเมื่ออาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เจริญอำนาจขึ้นมา แผ่นดินที่เป็นสวิตเซอร์แลนด์ในปัจจุบันก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรนี้ ต่อมาก็ได้มีการรวบรวมแคว้นต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อต่อต้านความกดดันจากราชวงศ์ฮับส์บวร์กส์ ซึ่งเป็นราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้น จนกระทั่งได้เริ่มมีการก่อร่างสร้างตัวเป็นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี 1291 หลังจากนั้นก็ยังมีสงครามระหว่างชนเผ่าต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลายครั้ง จนกระทั่งได้กลายมาเป็นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ถือได้ว่าเป็นประเทศที่สงบสุขที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ ถึงแม้ว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะไม่ได้มีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง มีอำนาจมากมายเป็นที่รู้จักในหน้าประวัติศาสตร์ของโลกอย่างกษัตริย์ของประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศเยอรมัน แต่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ผ่านอะไรต่อมิอะไรมาไม่น้อยเหมือนกัน

3 เมืองในประเทศ ‘สวิตเซอร์แลนด์’ ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต

สวิตเซอร์แลนด์ เมือง
3 เมืองในประเทศ ‘สวิตเซอร์แลนด์’ ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต

เมืองเจนีวา (Geneva)

เจนีวาเป็นเมืองใหญ่ที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมืองเจนีวานั้นตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งเป็นทะเลสาบสีฟ้าใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป ใจกลางเมืองมีแม่น้ำโรน (Rhone) ไหลผ่านอยู่ เมืองเจนีวาแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง ฝั่งขวาของแม่น้ำจะเป็นเมืองเก่าตั้งแต่ศตวรรษที่ 16

เมืองเจนีวามีภูมิประเทศติดกับประเทศฝรั่งเศส ผู้คนจึงนิยมพูดภาษาฝรั่งเศสมากกว่าทางเหนือที่ใช้ภาษาเยอรมัน เมืองนี้มี ประชากรอยู่ทั้งหมดประมาณ 180,000 คน และมีองค์กรระดับโลกกว่า 200 องค์กร เช่น องค์กรสหประชาชาติ (United Nations), องค์กรผู้ลี้ภัย (UNCHR), องค์กรอนามัยโลก (WTO) และสภากาชาติ (International Committee of the Red Cross) นอกจากจะมีองค์กรต่าง ๆ เยอะแล้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะไม่แพ้กันอีกด้วย ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำในเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีดังนี้

Jardin Anglais

Jardin Anglais
Jardin Anglais

Jardin แปลว่าสวน และ Anglais ก็หมายถึงประเทศอังกฤษ สวนแห่งนี้จึงมีความหมายตรงตัวว่า “สวนอังกฤษ” สวนนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เอาไว้พักผ่อนหย่อนใจยอดนิยมริมทะเลสาบเจนีวาของทั้งชาวเมืองและนักท่องเที่ยวบรรยากาศของสวนอังกฤษในฤดูร้อน สวยงามด้วยดอกไม้บานสะพรั่ง ผืนหญ้าสีเขียวชอุ่ม ตัดกับสีฟ้าของน้ำใน ทะเลสาบเบื้องหน้า

Monument National

Monument National
Monument National

อนุเสาวรีย์แห่งการรวมชาติระหว่างเจนีวาและประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในปี 1814 สตรีสองคนคือตัวแทนของ Geneva และ Helvetia (ชนเผ่าบรรพบุรุษของสวิสเซอร์แลนด์) ในมือถือโล่และดาบ หันหน้าไปยังทิศเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ

น้ำพุทะเลสาบ Jet d’Eau

น้ำพุทะเลสาบ Jet d’Eau
น้ำพุทะเลสาบ Jet d’Eau

น้ำพุนี้สูง 140 เมตร พุ่งออกมาท้องทะเลสาบ และสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล จึงทำให้น้ำพุนี้กลายเป็นสิ่งแปลกประหลาดของเมืองและถูกจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปโดยปริยาย

Pont des Bergues

Pont des Bergues
Pont des Bergues

สถานที่ท่องเที่ยวใจกลางแม่น้ำโรน (Rhone) เป็นอีกที่นั่งหย่อนใจ ซึ่งเป็นสะพานใช้ข้ามแม่น้ำระหว่างสองฝั่งของเจนีวา กลางสะพานมีเกาะขนาดจิ๋วให้นั่งเล่นชมวิวเมืองอีกด้วย

Old Town

Old Town
Old Town

เมืองเจนีวายังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามซ่อนอยู่บนเนินเขาอีกด้วย เป็นดินแดนที่เคยเป็นเมืองเก่า ในวันที่พื้นยังเป็นหินธรรมชาติ ตรอกซอกซอยยังเล็กและคดเคี้ยว แต่ปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ บาร์และแกลลอรี่งานศิลปะน่าชม

เมืองเบิร์น (Bern)

เบิร์น (Bern) เป็นเมืองหลวง ที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีความโดดเด่นที่น่าประทับใจของเมืองเก่าสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคกลาง ซึ่งถูกอนุรักษ์ไว้จากอดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นตัวอย่างผังเมืองของสมัยกลางที่ดีมากที่สุดในทวีปยุโรป จนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยยูเนสโกตั้งแต่ปี 1983 ถึงแม้เมืองเบิร์นจะเป็นเมืองหลวง แต่สถานที่ท่องเที่ยวและวิวทิวทัศน์นั้นก็ไม่ได้แพ้เมืองอื่น ๆ ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวเลย

หอนาฬิกา Zytglogge

หอนาฬิกา zytglogge
หอนาฬิกา zytglogge

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นหอนาฬิกาดาราศาสตร์ ซึ่งเป็นที่นักท่องเที่ยวต้องมาเที่ยว หากมาที่เมืองเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สวนหมี (Barengraben)

สวนหมี Barengraben
สวนหมี Barengraben

สวนหมีนั้นเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ทำให้เมืองชื่อเมือง เบิร์น เลย

เมืองลูกาโน่ (Lugano)

ลูกาโน เป็นเมืองศูนย์กลางของภูมิภาคทีชีโน (Ticino) ของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นเมืองทางตอนใต้ที่อิตาลีเป็นภาษาราชการ คุณจะสังเกตเห็นกลิ่นสำเนียงอิตาเลียนที่แตกต่างไปจากอาหารสถาปัตยกรรมทัศนคติและไลฟ์สไตล์ที่ผ่อนคลายกว่าที่คุณเคยพบในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ลูกาโนเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในทีชีโน ความสวยงามของวิวทิวทัศน์และการตั้งค่าที่งดงามทำให้เป็นหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับวันหยุดพักผ่อน และสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองนี้ก็มากมาย เช่น

ทะเลสาบลูกาโน่

ทะเลสาบลูกาโน่
ทะเลสาบลูกาโน่

ทะเลสาบลูกาโนสวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของ Ticino และนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับมันได้หลายวิธีเช่นการท่องเที่ยวบนเรือกลไฟสีขาว หรือจะนั่งดูวิวของทะเลสาบเฉย ๆ ก็รู้สึกดีไปอีกแบบ

Lugano’s Lakeside Parks and Promenade

Lugano's Lakeside Parks and Promenade
Lugano’s Lakeside Parks and Promenade

สวนสาธารณะสีเขียวล้อมรอบทะเลสาบที่ปลายด้านเหนือของลูกาโน่ร่มเงาของต้นไม้และสว่างไสวด้วยสวนดอกไม้ ล้อมรอบด้วยต้นไม้ที่นับถือและพืชเขตร้อน เป็นวิวทัวทัศน์ที่สามารถทำให้ผ่อนคลายได้เลย

Monte San Salvatore

Monte San Salvatore
Monte San Salvatore

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในระดับความสูงที่ 912 เมตร Monte San Salvatore จะทำให้คุณได้สัมผัสวิวทิวทัศน์อันงดงามและงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของเทือกเขาแอลป์

อาหารของประเทศ ‘สวิตเซอร์แลนด์’

สวิตเซอร์แลนด์ อาหาร

Fondue

Fondue
Fondue

Fondue (ฟองดู) เป็นอาหารที่นิยมรับประทานกันในฤดูหนาวกับไวน์ขาวเป็นขนมปังก้อนเล็กๆ จุ่มในหม้อร้อน ที่บรรจุเนยแข็งเคี่ยวละลายในไวน์ขาว เหล้าเชอร์รี่ และเครื่องเทศ ซึ่งที่จริงแล้วคนประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นชอบทานชีสกันมาก โดยเฉพาะการทานแบบจิ้มจุ่ม และจะรู้สึกฟินมากหากทานในเวลาหนาว ๆ

Raclette

Raclette
Raclette

Raclette อาหารยอดฮิตจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นอาหารจากครัวของชาววาเลส เป็นชื่อของชีสเนื้อกึ่งแข็ง (semi firm) ที่ทำจากนมวัว เวลารับประทานนิยมละลายด้วยความร้อนทานกับมันฝรั่งลูกเล็ก แตงกวาดอง หอมดองและเนื้อแห้งคล้ายกับการทานชีสฟองดู

Ratscherenttopf

Ratscherenttopf
Ratscherenttopf

เมนู Ratscherenttopf นั้นเป็นอาหารที่ทำมาจากเนื้อต้มเปื่อยพร้อมกับมันฝรั่ง ซึ่งเป็นเมนูฮิตจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลย

Luzerner Chugelipastete 

Luzerner Chugelipastete
Luzerner Chugelipastete

เมนูนี้ก็คือพายตับบด หรือจะทำจากเนื้อบดก็ได้ จะคล้าย ๆ กับพายไก่ของเมืองไทย แต่ของสวิตเซอร์แลนด์ 1 ชิ้นจะใหญ่มากๆ

Berner Platte 

Berner Platte
Berner Platte

เมนูนี้คือหมูรมควันพร้อมไส้กรอกของชาวเบิร์น ซึ่งจะเสิร์ฟกับกะหล่ำปลีดอง ถั่วแขก และมันฝรั่ง เครื่องเคียงของเมนูนี้จะเยอะมาก และมีให้เลือกหลากหลาย ซึ่งเราทานคู่กับอะไรก็ได้

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศที่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะมาทำงาน หรืออาจจะอยากมาใช้ชีวิตอยู่ ด้วยบรราากาศโดยรอบที่ดูทำให้ดูน่าอยู่มากขึ้น ทั้งนี้อาหารของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนอยากมาใช้ชีวิตอยู่ โดยเฉพาะคนที่ชอบกินชีส ทั้งนี้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ยังเป็นประเทศที่มีคาสิโนที่น่าเที่ยวอีกด้วย ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศที่อะไร ๆ ก็ดีไปหมดแบบนี้ ถึงแม้ในตอนนี้เราอาจจะยังไปเที่ยวที่ไหนไม่ได้ แต่พอหมดโควิด 19 แล้วก็เตรียมเที่ยวกันสุด ๆ ไปเลย อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองกันด้วยนะทุกคน