เที่ยวกุฏีจีน ชุมชนริมน้ำ 3 ศาสนา กับวัฒนธรรมตะวันตกอันเก่าแก่ที่ยังคงหลงเหลืออยู่

เราจะเริ่มต้นกันที่วัดประยุรวงศาวาส ที่วัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า โดยมีไฮไลท์สำคัญคือองค์พระบรมธาตุเจดีย์สีขาวขนาดใหญ่สวยงามตระการตา เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของวัดนี้

ด้านในองค์เจดีย์ ซึ่งในอดีตเจดีย์แห่งนี้เคยเกือบพังทลายเพราะแรงระเบิด แต่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ จนคงสภาพดังเดิม และเป็นการบูรณปฏิสังขรณ์ที่โด่งดังไปทั่วโลกเพราะการออกแบบดีไซน์นั้น ส่งผลให้วัดได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 1 ด้านการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เลยทีเดียว

ที่บริเวณโบสถ์ซางตาครู้ส หรือ วัดกุฏีจีน ศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในชุมชน ดั้งเดิมแล้วภายในชุมชนกุฏีจีนนี้เป็นแหล่งที่อยู่ของชาวโปรตุเกสที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาค้าขายในเมืองไทยตั้งแต่สมัยอยุธยา และมีการสร้างโบสถ์แห่งนี้ขึ้น จนกลายเป็นศาสนสถานประจำชุมชนจวบจนมาถึงทุกวันนี้ ซึ่งโบสถ์แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นโบสถ์ที่มีความสวยงามที่สุดเป็นอันดับสี่ของเมืองไทยเลยทีเดียว ทั้งข้างนอกและข้างในมีความวิจิตรงดงามมากๆ ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชม

อิ่มท้องแล้วไปเดินเล่นในชุมชนกันต่อ ที่บ้านจันทนภาพ บ้านไม้สักโบราณทั้งหลังที่มีอายุกว่า 100 ปี โดยมีป้าแดงเจ้าของบ้านคอยต้อนรับและให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวอย่างแข็งขัน ป้าแดงน่ารักมากๆ ดูแลต้อนรับเราขึ้นมาบนบ้านเหมือนลูกเหมือนหลานเลย บรรยากาศภายในบ้านก็เหมือนกับถูกสะกดเวลาเอาไว้ไม่ได้หมุนเวียนไปตามยุคสมัยของโรคภายนอก เป็นอะไรที่คลาสสิคสุดๆ

เราไปกันต่อที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมริมน้ำ ศาลเจ้าโบราณที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านและคนเดินเรือในสมัยโบราณ น่าเสียดายที่ในวันนี้ทางศาลซ่อมบำรุงอยุ่เราจึงไม่ได้เห็นความสวยงามของศาลแบบเต็มที่ แต่ก็ยังพอเห็นดีเทลความงดงามที่ยังคงเหลืออยู่อย่างชัดเจน โดยรอบๆ ผนังของศาลเจ้านั้น จะถูกถ่ายทอดเรื่องราวสามก๊กเอาไว้ได้อย่างวิจิตรงดงาม และที่สำคัญพี่ๆ ไกด์แอบกระซิบว่ามาถึงที่ชุมชนกุฏีจีนอย่าลืมมาไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมที่ศาลนี้ เพราะท่านศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดไทยที่มีการผสมผสานศิลปะแบบจีนเข้าไปอย่างงดงาม เป็นอีกหนึ่งวัดที่สวยงามมากๆ ของเมืองกรุงเทพฯ ภายในประดิษฐานหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ และระฆังโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่่สดของประเทศไว้ด้วย