12 ปีนักษัตร 12 พระธาตุ เสริมสิริมงคลให้กับชีวิตในก้าวข้ามสู่ปีใหม่ ปีฉลู

ไหว้พระธาตุเสริมมงคล การทำบุญไหว้ที่ชาวไทยนิยมเดินทางไปกราบไหว้บูชาตามวันต่างๆ ในวันสำคัญทางศาสนาหรือวันสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงอีกไม่กี่วันเราจะเดินทางก้าวข้ามสู่ปีใหม่ ซึ่งตามนักษัตรปีหน้าจะเป็นปีฉลู ทุกคนน่าจะพอทราบราศีของตนได้เป็นอย่างดี ตามความเชื่ออย่างหนึ่งของคนล้านนาในการบูชาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์นั้นเกี่ยวพันธ์กับความเชื่อในเรื่องพระธาตุปีเกิด คนล้านนาเชื่อว่า การสร้างบุญทานการกุศลเปรียบเสมือนเป็นการสะสมเสบียงเพื่อชีวิตใหม่

การบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ก็ถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผู้แสวงบุญต่างแสวงหาหนทางไปสักการะบูชาพระบรมธาตุ เพื่อก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตน ในสมัยล้านนาได้มีความเชื่อเกี่ยวกับการสักการะบูชาพระธาตุประจำปีเกิดว่า เป็นการสะเดาะเคราะห์และเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ดังนั้นผู้คนในดินแดนต่าง ๆ จึงพากันเดินทาง

1.พระธาตุศรีจอมทอง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ปีชวด (หนู)
สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1995 เป็นพระธาตุประจำปีชวดหรือปีหนู ลักษณะพิเศษของพระธาตุแห่งนี้คือพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ภายในพระโกศห้าชั้น ภายในมณฑปทรงปราสาท แทนที่ฝังดินเหมือนทั่วไป ปัจจุบันทุกปีในวันมาฆบูชาจะมีพิธีแห่พระธาตุออกจากวิหารไปยังโบสถ์ให้ชาวบ้านสรงน้ำ

2.พระธาตุลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง ปีฉลู (วัว)
เชื่อกันว่าพระธาตุแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางของลัมภกัปปนครเมืองโบราณของล้านนา ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนหน้าผากและลำคอ ถือเป็นพระธาตุประจำปีฉลูหรือปีวัว นอกจากนี้ยังจะชมปรากฏการณ์ภาพเงาพระธาตุกลับหัวที่หอพระพุทธบาทได้ด้วย

3.พระธาตุช่อแฮ ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ปีขาล (เสือ)
เพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมทานบารมี เชื่อว่าอานิสงส์การบูชาพระธาตุช่อแฮ ที่เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีขาล จะทำให้เกิดบารมีด้านความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย และความสุข

4.พระธาตุแช่แห้ง อ.ภูเพียง จ.น่าน ปีเถาะ (กระต่าย)
ตั้งอยู่บนดอยเล็กใกล้กับตัวเมืองน่าน พระธาตุแช่แห้งเป็นพระประจำปีเถาะหรือปีกระต่าย มีลักษณะคล้ายกับพระธาตุ หริภุญชัย จ. ลำพูน ในราวเดือนมีนาคมของทุกปี จะมีประเพณีหกเป็ง ไหว้พระธาตุแช่แห้ง

5.วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ปีมะโรง (งูใหญ่)
สร้างขึ้น ในปีพ.ศ. 1888 พระธาตุเจดีย์วัดพระสิงห์ถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะโรง (งูใหญ่) หากได้มานมัสการอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งแล้ว จะเป็นมงคลสูงสุดทำให้อายุมั่นขวัญยืน มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

6. มหาเจดีย์พุทธคยาแห่งนี้ตั้งอยู่ในวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ปีมะเส็ง (งูเล็ก)
องค์จำลองที่ไทยสามารถนมัสการได้ที่ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวงแห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์มังรายทรงสถาปนาขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 1992 และยังใช้เป็นสถานที่ในการทำสังคายนาพระไตรปิฎก ฉบับภาษาล้านนาขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2020 นับเป็นการทำสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้นครั้งแรกในราชอาณาจักรไทย และเป็นครั้งที่ 8 ของโลก

7. พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวดากอง ปีมะเมีย (ม้า) วัดคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
องค์จำลองที่ไทยสามารถนมัสการได้ องค์แรกที่ชาวพม่าสร้างในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยชาวพม่าสร้างเจดีย์ชเวดากองนี้ขึ้น เพื่อถวายให้กับทางวัดคลองแห สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ พระเพลากว้าง ๑ เมตร เป็นพุทธรูปปั้นปูนขาว สร้างประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๐-๒๕๕๐ พระพุทธรูปหล่อด้วยสัมฤทธิ์ และพระพุทธรูปศิลาขาว ปางสมาธิ ศิลปสมัยเชียงแสน พระเพลากว้าง ๔๓ เซนติเมตร เท่านั้น ซึ่งพระภิกษุช่วยนำมาจากประเทศพม่า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ และพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ปางลีลา สูง ๑๒๕ เซนติเมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๐

8.พระบรมธาตุดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ปีมะแม (แพะ)
สร้างขึ้นใน พ.ศ. 1962 เจดีย์เป็นศิลปะเชียงแสน เป็นพระธาตุประจำปีมะแม หรือปีแพะ ในช่วงคืนก่อนวันวิสาขบูชาของทุกปีจะมีงานประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพไปนมัสการพระธาตุ

9.พระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ปีวอก (ลิง)
ตามตำนานเชื่อกันว่าสร้างขึ้นมาราว พ.ศ. 8 องค์พระธาตุโดดเด่นด้วยรูปทรงคล้ายกลีบบัวตูม ภายในบรรจุพระสารีริกธาตุส่วนกระดูหน้าอกของพระพุทธเจ้า เป็นพระธาตุประจำปีวอกหรือลิง

10.พระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ. ลำพูน ปีระกา (ไก่)
สร้างขึ้นราว พ.ศ. 1420 เชื่อกันว่าเป็นพระธาตุที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของเมืองหริภุญชัย ลักษณะเจดีย์ทรงล้านนาหุ้มแผ่นทองสีเหลือง เป็นพระธาตุประจำปีระกาหรือปีไก่ ทุกปีในวันวิสาขบูชาจะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุ

11.พระธาตุอินทร์แขวน ปีจอ (สุนัข) ดอยถ้ำหิน ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน
องค์จำลองที่ไทยสามารถนมัสการได้ ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านน้ำพุ ตัวพระธาตุตั้งอยู่บนดอยถ้ำหิน ซึ่งแต่เดิมเป็นดอยธรรมดาที่มีก้อนหินใหญ่ 2 ก้อนริมเพิงผาที่ตั้งอยู่แบบหมิ่นๆ เคยมีคนไปผลัก และเอาไม้คานไปงัดถึง 10 คน แต่หินก็ไม่ขยับ ต่อมา “ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา” หรือ “ครูบาวงศ์” เกจิชื่อดังแห่งวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน ได้นั่งทางในนิมิตรเห็นหินก้อนนี้ จึงให้ลูกศิษย์ออกตามหา ใช้เวลาอยู่นานพอสมควรกว่าจะเจอ ซึ่งดอยแห่งนี้มีความสำคัญคือบนลานใกล้ๆ กับก้อนหินใหญ่มีรอยหินที่เชื่อกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทประทับอยู่

12.พระธาตุดอยตุง ต.ห้วยไคร้ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ปีกุน(หมู)
เป็นพระธาตุประจำผู้ที่เกิดปีกุนหรือปีหมู สร้างขึ้นใน พ.ศ. 1454 ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนกระดูกไหปลาร้าของพระพุทธเจ้า ใกล้องค์พระธาตุมีรอยแยกบนพื้น ซึ่งเชื่อว่าเป็นที่ปักตุงตามตำนาน ทุกๆปี จะมีงานนมัสการพระธาตุในวันมาฆบูชาของทุกปี

เมื่อเราได้เข้านมัสการตามปีเกิดแล้ว ทำให้เรารู้สึกมีสิ่งที่ดีเข้ามาเพื่อเริ่มต้นและเป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจให้ประพฤติดีทำดี พร้อมรับสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต ใช้เพียงแก่การกราบไหว้แต่ต้องปฏิบัติ พระธาตุทั้งหมดที่เราได้แนะนำนอกจากจะได้ทำบุญและสักการะในที่ต่างๆ ยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาไปในตัวด้วยนะครับ กระตุ้นเศรษฐกิจตามจังหวัดต่าง และที่สำคัญคือป้องกันจากโรคระบาดโควิด-19 สวมหน้ากากและมั่นล้างมือให้สะอาด เพื่อเที่ยวอย่างปลอดภัยทุกคน