ทุ่งดอกกระเจียว จ.ชัยภูมิ ชมความงามดอกไม้ บนทุ่งโล่งบนลาดเนินเขา

ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติไทรทอง ในเขตพื้นที่ของอำเภอหนองบัว ระเหว อำเภอเทพสถิต อำเภอภักดีชุมพล และอำเภอหนองบัวแดง ชัยภูมิ  โดยเริ่มแบ่งบานในช่วง กลาง ก.ค.-ส.ค. ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง เป็นทุ่งดอกกระเจียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดชัยภูมิ

ทุ่งดอกกระเจียว-จ.ชัยภูมิ-ชมความงามดอกไม้-บนทุ่งโล่งบนลาดเนินเขา

ทุ่งดอกกระเจียว เป็นทุ่งดอกกระเจียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เป็นทุ่งโล่งบนลาดเนินเขาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ล้อมรอบด้วยป่าเต็งรัง ที่สมบูรณ์มีเส้นทางเดินชม ทุ่งค่อนข้างสะดวก และ มีจุดที่จัดไว้สำหรับ การถ่ายภาพด้วย และยังมองเก็นวิวทิงทัศน์ของ ทุ่งดอกกระเจียวลงไป ยังที่ราบของอำเภอหนองบัวระเหวและอำเภอ เมืองชัยภูมิได้ในวันฟ้าเปิด

ทุ่งดอกกระเจียว-จ.ชัยภูมิ-ชมความงามดอกไม้-บนทุ่งโล่งบนลาดเนินเขา