ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ ไปสูดอากาศบริสุทธ์ ชมทะเลหมอก

ภูทับเบิก ตั้งอยู่ที่ตำบลวังบาล จ. เพชรบูรณ์ ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,768 เมตร ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีภูมิประเทศงดงาม เต็มไปด้วยธรรมชาติ ป่าไม้ อุดมสมบูรณ์ อากาศบริสุทธ์ เย็นสบายตลอดปี ในตอนเช้ามีทะเลหมอกและกลุ่มเมฆตัดกับยอดภูสีเขียว มีไร่กะหล่ำปลีที่ปลูกลดหลั่นไปตามไหล่เขา เป็นที่ตั้งของ เครื่องวัดอุณหภูมิที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย

ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ ไปสูดอากาศบริสุทธ์ ชมทะเลหมอก

ชาวบ้านที่ภูทับเบิก เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง หรือแม้ว ที่อพยพย้ายถิ่นฐานลงมาจากทางภาคเหนือ และได้ใช้พื้นที่ในบริเวณนี้ปลูกฝิ่น ซึ่งเป็นยาเสพติด ในปี พ.ศ. 2510 ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) ได้ชักชวนให้ชาวเขาเหล่านี้เข้าร่วมต่อต้าน รัฐบาล แต่เมื่อรัฐบาลมีการเข้าปราบปราม และกวาดล้างผกค. ชาวบ้านจึงได้เข้ามอบตัวกับทางการ ทางการจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้น ในปี พ.ศ.2525  โดยหวังให้ชาวบ้านในพื้นที่เลิกปลูกฝิ่น และหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจแทน และต่อมาได้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในที่สุด

ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ ไปสูดอากาศบริสุทธ์ ชมทะเลหมอก

ที่นี่ขึ้นชื่อในเรื่องของจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามและอลังการอีกแห่งหนึ่ง ทั้งหน้าที่พักและบริเเวณจุดชมวิวสูงสุดซึ่งเป็นหอวัดอุณหภูมิ โดยเฉพาะหากมาในช่วงหน้าฝนประมาณ เดือนมิ.ย.- ต.ค.มักจะ พบเห็นทะเลหมอกได้ง่ายกว่าหน้าหนาว