วัดพระสิงห์ วัดสวยงาม คู่เมืองเชียงใหม่ กราบไหว้ พระพุทธสิหิงค์

วัดพระสิงห์ว หรือชื่อเต็มว่า วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ที่ตั้งอยู่เมืองเชียงใหม่ ถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีวัดอยู่อย่างมากมาย หนึ่งในวัดเลยสำคัญคือ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระสิงห์ หรือพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา

วัดพระสิงห์

เป็นศิลปะเชียงแสนที่รู้จักกันในนาม เชียงแสนสิงห์หนึ่ง เป็นพระพุทธรูปโบราณหล่อด้วยสำริดหุ้มทอง ปางสมาธิ ซึ่งประดิษฐานในพระวิหารลายคำ โดยมีลายคำหรือลายสีทองบนพื้นสีแดงซึ่งได้รับการยกย่องว่างดงามมาก ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นรูปลวดลายต่างๆ อีกทั้งยังสื่อถึงวิถีชีวิตของชาวในเชียงใหม่ในสมัยอดีต จะมีรูปปั้นพญานาค 2 ตนและสิงห์ 2 ตน อยู่บันไดหน้าพระวิหาร

วัดพระสิงห์

วัดพระสิงห์ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงใหม่ที่ให้ความศรัทธาและจะเดินทาง มาเคารพ สักการะกันอย่างเนื่องแน่นเป็นประจำ โดยเฉพาะเมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์หรืองานประเพณีปี๋ใหม่เมือง โดยจะมีพิธีเชิญออกมาช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ประชาชนได้สักการะและสรงน้ำ

วัดพระสิงห์

สิ่งที่น่าสนใจนอกจากพระวิหารลายคำแล้ว ยังมีพระวิหารหลวง เป็นที่ประดิษฐานพระศรีสรรเพชญ์(หลวงพ่อโต) เจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุถือเป็นหนึ่งในเจดีย์ทรงระฆังที่เก่าแก่ ประจำปีมะโรงหรือปีงูใหญ่ตามคติของชาวล้านนา มีพระพุทธไสยาสน์(พระนอน)อายุกว่า 500 ปี หอธรรมหรือหอไตรอันงดงาม มีอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยบริเวณด้านหน้าวัด สิ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นของเมืองเชียงใหม่อันเป็นมนต์เสน่ห์ทำให้ผู้คนต่างพากันมาท่องเที่ยวเชียงใหม่กันอย่างมากมาย