เกาะไก่ ประติมากรรมหินหัวไก่ ทะเลกระบี่หน้าอ่าวนาง

เกาะไก่  อยู่ในทะเลกระบี่หน้าอ่าวนาง ห่างจากฝั่งประมาณ 8 กิโลเมตร อยู่ใกล้ๆ กับเกาะปอดะห่างไปทางทิศใต้เล็กน้อย เกาะไก่เป็นหนึ่งในสามเกาะที่ทำให้เกิดสันทรายที่เราเรียกว่า “ทะเลแหวก “

เกาะไก่ ประติมากรรมหินหัวไก่ ทะเลกระบี่หน้าอ่าวนาง

เรียกว่าเกาะไก่ก็เพราะว่าทางด้านปลายสุดของเกาะมีหินแหลมๆ เมื่อมองขึ้นไปแล้วคล้ายคอไก่ ยื่นออกมาเห็นได้ชัด หากมองดูจากมุมอันเหมาะสม โดยมีเกาะด้ามหอกด้ามขวานเป็นตัวไก่เหมือนนอนหมอบอยู่กับผืนน้ำนี่เองจึงเป็นที่มาของชื่อเกาะ

เกาะไก่ ประติมากรรมหินหัวไก่ ทะเลกระบี่หน้าอ่าวนาง

เกาะไก่ คือส่วนหนึ่งของทะเลแหวก อยู่ใกล้กับเกาะปอดะ เป็นทางผ่านของเรือที่พานักท่องเที่ยวไปท่องทะเลกระบี่ แล้วอีกอย่างทะเลแหวกนั้นบางครั้งมันไม่แหวก สาเหตุที่มันไม่ยอมแหวกก็เพราะน้ำยังไม่ลด ครั้นเรือท่องเที่ยวจะพานักท่องเที่ยวนั่งรอก็ใช่ที่ ดังนั้นจึงต้องพานักท่องเที่ยวไปดำน้ำชมปะการังเพื่อรอเวลาให้ทะเลแหวก จุดที่ดำน้ำใกล้ๆ ของย่านนี้มีอยู่จุดเดียวคือด้านหลังเกาะไก่