Disneyland สวนสนุกที่จะทำให้คุณกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง

Disneyland สวนสนุกที่จะทำให้คุณกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง

สวนสนุก Disney หรือ Disneyland เป็นสวนสนุกที่ใคร ๆ ก็ใฝ่ฝัน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือว่าผู้ใหญ่ ต่างก็อยากจะไปสวนสนุก Disney กันทั้ง ซึ่ง Disneyland นั้นถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะว่าจะไปกี่ครั้งคิวต่อแถวรอเล่นเครื่องเล่นก็ไม่เคยน้อยเลย ซึ่งก่อนที่จะมาเป็น Disneyland ที่ประสบความสำเร็จขนาดนี้ได้ Walt Disney ต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคตั้งมากมาย และก่อนที่เราจะไปดูสวนสนุกกัน เราไปรู้จักกับ Walt Disney ที่เป็นผู้ก่อตั้ง Disney กันก่อนเลย ก่อนจะมาเป็น Walt Disney ที่ประสบความสำเร็จ วอลเตอร์ เอเลียส ดีสนีย์ (Walter Elias Disney) หรือ Walt Disney ที่เรารู้จักกันนั้นเกิดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ปีค.ศ. 1901 ซึ่ง Walt Disney เป็นเป็นชาวอเมริกัน และเกิดในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ โดยที่คุณพ่อของเขา Elias … Read more

‘สวิตเซอร์แลนด์’ 1 ในประเทศที่ใคร ๆ ก็ใฝ่ฝัน

สวิตเซอร์แลนด์ ประเทศ

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศที่น่าอยู่เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก และเป็นประเทศใครหลาย ๆ คนก็ใฝ่ฝันที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แห่งนี้ ด้วยภูมิประเทศ ภูมิอากาศ หรือผู้คนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้น ยิ่งทำให้ใครหลาย ๆ คนนั้นทำทุกวิถีทางที่จะได้ใช้ชีวิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี้ ซึ่งความดีงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นก็มีมากมาย เราไปเริ่มดูกันเลย 10 อันดับประเทศน่าอยู่ที่สุดในโลก ในยุคปัจจุบันที่ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่ได้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของคนในประเทศเสมอไป ในการจะทำให้ประชาชนมีความสุขและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพได้นั้น ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ทางสหประชาชาติ (United Nations : UN) จึงได้ทำงานวิจัย World Happiness หรือรายงานความสุขโลก เพื่อให้เห็นว่าในแต่ละประเทศนั้นประชาชนใช้ชีวิตกันอย่างอยู่ดีมีสุขหรือไม่ โดยวิเคราะห์จากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ, การสนับสนุนทางสังคม, อายุขัยเฉลี่ย, เสรีภาพในการใช้ชีวิต, ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และระดับการคอร์รัปชั่น และ 10 ประเทศนั้นจะมีประเทศอะไรบ้างไปดูกันเลย ประเทศฟินแลนด์ ประเทศฟินแลนด์ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป ติดกับประเทศสวีเดน ประเทศนอร์เวย์ และประเทศรัสเซีย ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดราว ๆ 338,145 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอยู่ทั้งสิ้นเพียงแค่ประมาณ 5 ล้านคนเท่านั้น โดยประเทศฟินแลนด์ได้ผลักดันให้มีความเสมอภาคในสังคม … Read more