ที่เที่ยวไทย กับ เรื่องเล่า จากรุ่นสู่รุ่น ตำนานยักษ์วัดแจ้ง และยักษ์วัดโพธิ์

วัดโพธิ์ ท่าเตียน หรือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นวัดสำคัญอีกแห่งในกรุงเทพฯ ที่สร้างมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยา และยังเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรีอีกด้วย ภายในวัดโพธิ์ มีศาสนสถานที่สำคัญหลายแห่งด้วยกันคือ วิหารพระพุทธไสยาสน์ ที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ โดยมีลักษณะพิเศษ ได้แก่ พระบาทซ้ายและขวาซ้อนเสมอกัน โดยที่พระบาทประดับมุกภาพมงคล 108 ประการ

วัดโพธิ์

นอกจากนี้ยังมี พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล เป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ 4 องค์ ตั้งอยู่ถัดจากพระอุโบสถ ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว มีสถาปัตยกรรมบริเวณซุ้มประตูมีลักษณะเป็นไทยประยุกต์แบบจีน สวยงามมากๆ

ตำนานยักษ์วัดแจ้ง และยักษ์วัดโพธิ์ : หลายคนคงเคยได้ยินตำนานกำเนิดท่าเตียนกันอยู่แล้วว่า ที่ บริเวณท่าเตียนอันเป็นพื้นที่โล่งเตียนนั้น เป็นผลจากการต่อสู้ของ ยักษ์วัดแจ้ง กับ ยักษ์วัดโพธิ์ โดยมี ยักษ์วัดพระแก้ว เป็นผู้ห้ามทัพ
โดยตำนานนั้นมีอยู่ว่า ยักษ์วัดโพธิ์ และยักษ์วัดแจ้ง เป็นเพื่อนรักกัน วันหนึ่งทาง ยักษ์วัดโพธิ์ไม่มีเงิน จึงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปขอยืมเงินจากยักษ์วัดแจ้ง เมื่อถึงกำหนดส่งเงินคืน ยักษ์วัดโพธิ์กลับไม่ยอมจ่าย ยักษ์วัดแจ้งจึงตัดสินใจข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาทวงเงินคืน แต่ยักษ์วัดโพธิ์ไม่ยอมให้ ในที่สุดยักษ์ทั้ง 2 ตน

วัดโพธิ์

ที่อยู่ : ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
เปิดให้เข้าชม : 06.00-18.00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทยเข้าฟรี ชาวต่างชาติ 100 บาท