พาเที่ยวรับลมหนาว กับทะเลหมอกดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่วาง และ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 482.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 301,500 ไร่ ประกอบไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาอินทนนท์ (ทิวเขาถนนธงชัยตะวันออก) เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยสภาพภูมิประเทศทั่วไปประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด สูงจากระดับน้ำทะเล 2,565 เมตร ยอดเขาที่มีระดับสูงรองลงมาคือ ดอยหัวมดหลวง สูงจากระดับน้ำทะเล 2,330 เมตร ป่าอินทนนท์นี้เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำแม่กลาง แม่ป่าก่อ แม่ปอน แม่หอย แม่ยะ แม่แจ่ม แม่ขาน และเป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำแม่ปิงที่ ให้พลังงานไฟฟ้าที่เขื่อนภูมิพล มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกต่างๆ โดยเฉพาะน้ำตกแม่ยะ ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของประเทศ

ดอยอินทนนท์

ดอยอินทนนท์

ดอยอินทนนท์ เดิมมีชื่อว่า “ดอยหลวงอ่างกา” ต่อมาได้ตั้งชื่อตามพระนามของพระเจ้าอินทวิชยนนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7

ดอยอินทนนท์

แหล่งท่องเที่ยวบนดอยอินทนนท์

1. พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ

พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ นับว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นจุดเที่ยวดอยอินทนนท์ซึ่งทุกคนต้องแวะไปเยือน พระมหาธาตุเจดีย์ทั้งสององค์นี้ทางกองทัพอากาศได้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในวโรกาสที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนม์พรรษาครบ 5 รอบ ตัวองค์เจดีย์ตั้งอยู่บนยอดดอยสองยอดในบริเวณใกล้กัน ท่ามกลางภูมิประเทศที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ของพรรณไม้นานาพันธุ์ เชื่อว่าเป็นแหล่งเที่ยวดอยอินทนนท์ที่จะทำให้ทุกคนอิ่มตา อิ่มใจ และอิ่มบุญกันกลับไปแบบเต็มๆ อย่างแน่นอน

ดอยอินทนนท์

2. วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอจอมทอง และนับเป็นวัดประจำปีนักษัตรปีชวด เป็นจุดเที่ยวดอยอินทนนท์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงดอย ภายในวิหารของวัดนี้ เป็นที่ประดิษฐานพระทักขิณโมลีธาตุ ซึ่งเป็นพระธาตุส่วนพระเศียรเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งตามตำนานเล่าว่าพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นผู้นำมาประดิษฐานที่วัดนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ.218 กันเลยทีเดียว มาเที่ยวดอยอินทนนท์เมื่อไหร่ อย่าลืมแวะมากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลกันนะคุณ

ดอยอินทนนท์

3. เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน

เป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและเป็นพิกัดเที่ยวดอยอินทนนท์บนความสูงประมาณ 2,000 เมตรเหนือน้ำทะเล โดยมีเส้นทางเดินเป็นวงกลมระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ระหว่างทางจะได้พบกับสภาพผืนป่าที่หลากหลาย ตั้งแต่ป่าเมฆดึกดำบรรพ์ ไปจนถึงพื้นที่ที่เรียกว่ากิ่ว ซึ่งเป็นเส้นทางเดินบนสันเขาซึ่งแคบและมีไหล่เขาค่อนข้างสูงชัน แต่ในขณะเดียวกันก็เปิดโล่งให้ได้เห็นทะเลหมอกและทิวทัศน์รอบๆ แบบเกือบๆ 360 องศา เส้นทางนี้ใช้เวลาเดินประมาณ 2 – 3 ชั่วโมงแบบสบายๆ และมีพันธุ์ไม้สวยงามแปลกๆ ให้ได้ชมกัน มาเที่ยวดอยอินทนนท์เมื่อไหร่ แนะนำให้มาลอง

ดอยอินทนนท์